Beiladas edición XXXIII: Dos paseos por Etiopía, por Michel Fernández Escolano.